Bedrijfsnaam:
Ex: KBC, AC Restaurant, ....
of Product of dienst:

Eg: Hotel, garage, ....
Plaats:

Ex: Luik, Antwerpen, 1150, ....