Apelido:

Exemplo: Dupont, Janssens, …
Nome:
Exemplo: Jan, Louis, …
Localidade:

Exemplo: Luik, Antwerpen, 1150, ....